Keuzegids Universiteiten 2021 | keuzegids.nl

Leeswijzer

Hoe werkt de gids?

Universiteiten laten zich op (online) open dagen, in folders en op hun website van hun beste kant zien. Dat is logisch: zij willen graag dat jij voor hen kiest. Hierdoor mist echter het overzicht. Keuzegids zet daarom alle universitaire bachelors per vakgebied bij elkaar, zodat je ze makkelijk kunt vergelijken. Hier lees je hoe dit werkt.

 

Vergelijken per vakgebied

De gids is onderverdeeld in elf hoofdstukken per vakgebied en daarbinnen in artikelen. Per artikel worden de opleidingen uit hetzelfde vakgebied besproken. Zo heb je bijvoorbeeld een artikel over Engelse taal & cultuur of over werktuigbouwkunde. In sommige artikelen bespreken we twee of meer vergelijkbare opleidingen: in het artikel gezondheidswetenschappen staan ook bewegingswetenschappen en de universitaire bachelor fysiotherapie beschreven.

Van opleiding tot arbeidsmarkt

Onder het kopje ‘Wat ga je doen?’ lees je alles over de inhoud van de studies en eventuele verschillen tussen de opleidingen. Elk artikel bevat daarnaast een lijstje met verwante studies. Bij aanbod & toelating kun je lezen waar je welke opleiding kunt volgen en wat je moet doen om toegelaten te worden.

Bij arbeidsmarkt lees je over mogelijke beroep­en en de baankansen per vakgebied. Sommige opleidingen bieden nu eenmaal meer uitzicht op een baan dan andere. Laat je niet afschrikken door lage baankansen, omdat dit na een aantal jaar kan veranderen. Maar zorg wel dat je op de hoogte bent van de feiten.

Onder het kopje ‘Van begin tot eind’ lees je hoe studenten van afzonderlijke opleidingen presteren. Overleven de meeste studenten het eerste jaar, of is er juist veel uitval? En hoe vaak lopen studenten studievertraging op? We vergelijken de studiesuccescijfers van de universiteiten die eenzelfde opleiding aanbieden en lichten uitschieters, positief of negatief, uit.

Uitleg bij de tabellen

De ranglijsttabellen bevatten veel informatie. Je vindt er objectieve gegevens: of de opleiding een numerus fixus hanteert, wat de voertaal is, hoeveel internationale studenten er ingeschreven staan en hoeveel (voltijd) eerstejaars beginnen aan de opleiding. In de rest van de tabel maken we een kwaliteitsvergelijking. Een opleiding kan tussen de 20 en de 100 punten verdienen.

Eerst beoordelen we de studiesuccescijfers. ‘Survival eerste jaar’ laat zien of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld zich inschrijven voor het tweede jaar van een opleiding. Onder ‘Diploma na 4 jaar’ zie je of meer, evenveel of minder studenten dan gemiddeld binnen vier jaar afstuderen: de officiële drie jaar, plus een jaar uitloop.

De opleidingen zijn daarnaast door de eigen studenten beoordeeld op verschillende aspecten:

  • Inhoud - Is het onderwijs uitdagend, zijn de gebruikte werkvormen effectief en heeft het programma genoeg samenhang?
  • Toetsing - Zijn de toetscriteria duidelijk, sluit de toets aan op de stof en wordt er genoeg getoetst op kennis, inzicht en vaardigheden?
  • Docenten - Zijn de docenten deskundig en didactisch vaardig, krijgen de studenten goede feedback en begeleiding?
  • Wetenschappelijke vorming - Is er genoeg aandacht voor het kritisch lezen van wetenschappelijke publicaties, het schrijven van artikelen en aanleren van methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek?
  • Praktijkgerichtheid - Oefenen studenten met vaardigheden als conclusies onderbouwen en kritisch redeneren, wordt er gewerkt aan beroepsvaardigheden?
  • Haalbaarheid - Hoe ‘studeerbaar’ is de opleiding, zijn de lessen en toetsen goed verdeeld over het jaar en krijg je resultaten op tijd terug?
  • Faciliteiten - Zijn de werkruimtes en bibliotheek prettig, en is de digitale leeromgeving in orde?

De kwaliteitsoordelen zijn gebaseerd op resultaten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), die studenten jaarlijks invullen. Soms hebben we niet alle gegevens, is het aantal studenten te laag voor een betrouwbaar oordeel, of doen instellingen niet mee met de NSE. Ook dat kun je in de tabel zien.

Voor een toelichting van alle bronnen lees je het artikel 'Verantwoording' achter in de gids, en kun je een kijkje nemen op www.keuzegids.nl/methodiek.

Plussen, minnen en sterren

De tabellen staan vol plusjes, minnetjes en o’tjes, die aangeven of een opleiding beter, slechter of gelijk aan de gemiddelde universitaire bachelor scoort. Ook zie je het eindoordeel uitgedrukt in nul tot vijf sterren. Opleidingen met een eindoordeel van 75 punten of meer krijgen het predicaat ‘topopleiding’. Dit kun je zien aan een medaille voor de tabel.

Kijk bij de tabellen niet puur naar welke opleiding bovenaan staat, maar let ook op het verschil in kwaliteit tussen de opleidingen. Een opleiding kan als laatste eindigen en toch prima onderwijs bieden, en een studie die bovenaan staat kan gebreken hebben die voor jou de doorslag geven.

Keuzegids Universiteiten 2021 | keuzegids.nl

Ook in boekvorm!