Keuzegids masters 2022 | keuzegids.nl

Psychologie

In dit artikel worden de volgende masters besproken:

  • wo Psychologie
  • wo Psychologie & gezondheid
  • wo Researchmaster psychologie
  • wo Neuroscience
  • wo Researchmaster neuroscience
Meer

Wil je onderzoeken waarom mensen zich in hun eentje anders gedragen dan in groepen? Of wil je weten wat hersenletsel met een brein doet? Wie voor psychologie kiest leert ook een hoop over andere vakgebieden, en met de juiste master vind je je eigen weg tussen verschillende disciplines en richtingen.

Wat ga je doen?

Wo psychologie

De master psychologie wordt op universiteiten door het hele land aangeboden. Psychologie is een ontzettend breed vakgebied. Geen van de universiteiten biedt dan ook een algemeen programma aan: altijd kies je voor aanvang van de master een track of specialisatie. Bij alle opleidingen geldt dat methoden en technieken van onderzoek en statistiek een centrale plaats in het opleidingsprogramma innemen. Door praktische vaardigheden op te doen bereiden de meeste opleidingen je ook voor op het werkveld. Bij de meeste universiteiten vind je specialisaties in arbeids- en organisatiepsychologie. Ook voor cognitieve, klinische, ontwikkelings-, gezondheids- en neuropsychologische tracks kun je vrijwel overal terecht. Veel universiteiten slaan bruggen naar andere vakgebieden waarover ze veel kennis in huis hebben, zoals technologie bij de TiU en UT, kinder- en jeugdpsychologie bij de UU en EUR en cultuurpsychologie bij de UvA. Op een aantal plekken kun je specialisaties volgen die inspringen op heel recente maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld over de omgang van mensen met milieu en klimaat (RUG), de digitalisering van de samenleving (EUR) of conflict, risico en veiligheid (UT) . Sommige universiteiten bieden een specialisatie als aparte master aan. Zo heeft Maastricht de masters human decision science en work and organization psychology. In Tilburg kun je ook terecht voor de master social psychology. Binnen de master kies je voor economie- of organisatiepsychologie.

Wo psychologie en gezondheid

Veel psychologen komen terecht in de (geestelijke) gezondheidszorg en dat zie je terug in het opleidingsaanbod. Drie universiteiten bieden een master gericht op klinische psychologie: de UvA (gezondheidszorgpsychologie), TiU en UM (mental health). In Tilburg vind je zelfs twee masters: medische psychologie, en psychologie en geestelijke gezondheid. Bij deze masters kies je een focus op één van de klinische gebieden, bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie, kinder- en jeugdpsychologie, neuropsychologie of forensische psychologie. Je verdiept je in de oorzaken van psychische problemen, leert diagnoses stellen en een interventie bewerkstelligen. Ook bij klinische psychologie is de connectie tussen theorie en beroepspraktijk belangrijk. Je krijgt vaak colleges van mensen uit het veld, waardoor je een breed scala aan ervaringen uit de praktijk krijgt voorgeschoteld.

Wo-researchmasters psychologie

De meeste researchmasters zijn vrij breed van opzet, maar in tegenstelling tot sommige eenjarige programma’s geven de titels van de opleidingen vaak aan waar de accenten liggen. Sociale psychologie vind je bij de RU, RUG, VU en UU. Bij laatstgenoemde kijk je ook naar gezondheidspsychologie. (Klinische) ontwikkelingspsychologie staat centraal in de researchmasters van de VU en UU. Bij de UU kun je je ook toeleggen op onderzoeks­methoden, met de master methodology and statistics. De TiU biedt een researchmaster gericht op individuele verschillen, denk aan karakter, persoonlijkheid en temperament. Een algemeen programma bieden de UvA en UL. Je kiest hier vervolgens nog uit een aantal specialisaties, die grotendeels overeenkomen met de specialisaties van de eenjarige master psychologie.

Wo(-researchmaster) neuroscience

Utrecht biedt een eenjarig programma op het gebied van neurowetenschappen, andere universiteiten bieden researchmasters in cognitieve neurospychologie (VU) en klinische of cognitieve neurowetenschappen (EUR, RU, RUG, UM, UvA en VU). Je houdt je vooral bezig met de bouw van de hersenen en processen die zich in het brein afspelen. Je bestudeert de werking van neurotransmitters, meet hormoon­niveaus en analyseert scans van gezonde én door ziekte of ongelukken beschadigde her­senen. Onder je studiegenoten vind je naast psychologen ook biologen en geneeskunde­studenten.

Hbo-master

De NCOI is de enige instelling waar je een hbo-master kunt volgen: toegepaste psychologie voor professionals. Deze master voor professionals kent een aantal verschillende specialisaties, gericht op arbeids- en gezondheidspsychologie, kind en ontwikkeling, maar ook coaching, leiderschap of onderwijs.

Toelating en selectie

De eisen voor toelating verschillen per universiteit en opleiding. In enkele gevallen is een bachelor psychologie op wo-niveau een vereiste. Soms moet je in de bachelorfase bepaalde vakken gevolgd hebben om toegelaten te worden tot een specifiek masterprogramma. In enkele gevallen bestaat er een schakel­programma om je voor te bereiden op het masterprogramma. Let op: sommige tracks of masters hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

Arbeidsmarkt

Bij veel programma’s is het mogelijk om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen, waarmee je in aanmerking komt om verder te studeren tot GZ-psycholoog. Hierna mag je zelfstandig mensen behandelen en diagnoses stellen. Na een master uit dit artikel een baan vinden lukt afgestudeerden redelijk goed en de werkloosheid is laag. Een gemiddeld aantal afgestudeerden werkt op masterniveau, maar slechts een krappe 60 procent werkt fulltime. Dat is waarschijnlijk ook waarom het startsalaris in dit vakgebied wat lager dan gemiddeld is. 

Kwaliteit

klik om de volledige tabel te bekijken
Opleidingenoverzicht hbo | wo Psychologie
Feiten Studentenoordelen
Instroom
% Internationale studenten
Opleidingsvorm
Voertaal
Inhoud
Docenten
Toetsing
Voorbereiding loopbaan
Sfeer
wo Psychologie
Maastricht UM Human decision science 34 59,6 vt En + + ++ +
Amsterdam VU Psychologie 248 10,2 vt Ne,En -
Groningen RUG Psychologie 476 51,8 vt Ne,En - - - - -
Nijmegen RU Psychologie 198 28,5 vt Ne,En - + -
Amsterdam UvA Psychology 239 21,4 vt Ne,En +

Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording of de methodiek

- = ondergemiddeld, • = gemiddeld, + bovengemiddeld

Meer weten?

Check specialisaties, toelatingseisen, de hoogte van het collegegeld en nog veel meer in de online Mastervergelijker!

Keuzegids masters 2022 | keuzegids.nl